100 år med EKF

Introduktion

Velkommen til fortællingen om eksportkredittens første 100 år.

KilderStikordsregister

Danmarks Eksportkredit etableres

Den samlede rammer er på 5 mio. kr., og kun industrivarer kan risikodækkes.

Hent uddybende artikel

Sukkerroefrø til USA

Eksportkreditordningen bliver en succes, og fire år efter lanceringen er der behov for en revision.

Hent uddybende artikel

Tre dampere fra B&W til Sovjetunionen

Længere kredittider er afgørende for den danske værftsindustri.

Hent uddybende artikel

Eksportkreditordningen lægges i dvale

Under krigen er normal samhandel med udlandet indstillet.

Eksportkreditordningen opdateres og udvides

Frihandel vinder frem. Kul- og Stålunionen etableres i 1951.

Hent uddybende artikel

Danmark bliver medlem af Berner Unionen

Danmark deltager aktivt i arbejdet med at nå frem til fælles retningslinjer for eksportfinansiering.

Hent uddybende artikel

Danmark er med til at etablere Paris Klubben

Paris Klubben sikrer, at alle kreditorlande behandles ens, når et land standser betalingerne.

Hent uddybende artikel

Eksportkreditrådet etableres

Den danske eksportkreditordning moderniseres og giver bl.a. mulighed for at afdække risici før afsendelse.

Hent uddybende artikel

Frihandelsområdet EFTA etableres

I Danmark nærmer størrelsen af industrieksporten sig nu landbrugseksporten.

EF-medlemskab og den første oliekrise

Det bliver vigtigt at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Hent uddybende artikel

Danmark tilslutter sig aftale om vilkår for mellem- og langfristet eksportkredit

Danmark tager initiativ til en sektoraftale for vedvarende energi. Aftalen forhandles på plads i 2014.

Hent uddybende artikel

Ny køberkreditgaranti

Den anden oliekrise gør det igen vigtigt at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Lang kredittid for skinker til den polske jul

Oprøret i Polen følges af økonomisk krise og voksende mangel på fødevarer.

EKR kan ikke følge med

EKR får stor succes med H-garanti og M-garanti, der har svartider på henholdsvis 8 dage og 3 uger.

Hent uddybende artikel

Mexico standser sine betalinger

Gældskrisen øger efterspørgslen på risikodækning af mellem- og langfristede kreditter.

Samarbejde med pengeinstitutter

Pengeinstitutterne kan godkende udeståender på op til 500.000 kr. under en eksportørs generalgaranti.

Berlinmurens fald

Der oprettes en særlig statslig garantiordning med lempeligere kreditvurdering af købere fra de nye lande i Østeuropa.

Kautionsordningen ophører

Bedre indtjening i virksomhederne og stærkere pengeinstitutter gør den underskudsgivende kautionsordning overflødig.

Risikodækningen af kortfristede risici privatiseres

De kortfristede risici udskilles i et særligt selskab, som i 1995 og 1997 privatiseres af to omgange.

Hent uddybende artikel

Behov for at gentænke eksportkreditten

Den statslige eksportkredit samles i én organisation (EKF), som kan være opsøgende

Hent uddybende artikel

Russisk ordre til Aarhus Flydedok A/S

Betalingerne forsinkes og udebliver til sidst. EKF lider tab

Hent uddybende artikel

Fokus på bæredygtighed

EKF´s vurdering af en forretnings miljømæssige forhold får voksende betydning i kreditvurderingen.

Hent uddybende artikel

EKF og vindmølleindustrien

På mindre end 25 år er vindprojekter kommet til at udgøre 70 % af EKF´s samlede portefølje.

Hent uddybende artikel

EKF bliver et selvstændigt selskab

EKF får sin egen bestyrelse, som fra 2016 ikke længere har ministerierepræsentation

Hent uddybende artikel

Projektfinansiering

Stor efterspørgsel på finansieringsløsninger baseret på, om et projekt vil være rentabelt nok til at forrente og tilbagebetale gæld.

Hent uddybende artikel

Finanskrisen

EKF får en vigtig rolle med at hjælpe danske eksportvirksomheder videre efter krisen.

Samarbejde med de private kreditforsikringsselskaber

Kreditforsikringsselskaberne kan tegne supplerende risikodækning i EKF.

Hent uddybende artikel

SMV-afdeling og eksportambassadører

EKF opretter som en af de første eksportkreditinstitutter i verden en SMV-afdeling.

Hent uddybende artikel

Den statslige kautionsordning genindføres

Siden har EKF udstedet kautioner for over 8 mia. kr.

Hent uddybende artikel

Eksportlåneordning med ramme på 20 mia. kr.

EKF bliver långiver i situationer, hvor løbetiden er for lang for en privat bank.

Hent uddybende artikel

Kautionsordningen udvides med kaution for anlægslån

Muliggør finansiering i op til 10 år i samarbejde med virksomhedens bank.

Hent uddybende artikel

Berner Unionens forårsmøde afholdes i København

Et centralt emne var handelsbarrierer, men på dagsordenen var også f.eks. Iran og Rusland.

Største samlede nyudstedelser og rekordresultater

EKF oplever stærk vækst i årene efter finanskrisen.

Hent uddybende artikel

Stort sats på eksport af klimaløsninger

Regeringen etablerer Danmarks Grønne Fremtidsfond, og EKF får en ramme på 14 mia. kr. til at understøtte eksport af klimaløsninger.

Hent uddybende artikel

En anerkendt organisation i vækst

Siden årtusindskiftet er EKF´s forpligtelser blevet næsten 7 gange større

EKF indgår sin hidtil største aftale nogensinde - og så er den grøn

Sammen med Banco Santander stiller EKF en kredit på 1 mia. euro til rådighed for den spanske energikoncern Iberdrola. Pengene skal bruges til køb af vindmøller fra Siemens Gamesa og Vestas i Danmark.

Vækst i en grøn verden

EKF fortsætter sit arbejde på at gøre Danmark rigere og verden grønnere i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

KilderStikordsregister

1922

1922